01 - Nana Tchakounte (1918 - 1953)

02 - Kemajou Daniel (1953 - 1984)

03 - Tchoua Kemajou Vincent (1984 - ....)